ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญาเอก – โท) ภาคการศึกษาที่ 1 / 2566

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญาเอก – โท) ภาคการศึกษาที่ 1 / 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรที่เปิดรับ
➡️ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
➡️ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)
👉 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. (ภาคค่ำ จันทร์ – ศุกร์)
– กลุ่มวิชาการบัญชั
– กลุ่มวิชาการจัดการ
– กลุ่มวิชาการเงิน
– กลุ่มวิชาการตลาด
👉 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
– กลุ่มวิชาการบัญชี
– กลุ่มวิชาการจัดการ
✅ รายละเอียดหลักสูตร https://bus.rmutp.ac.th/course/
✅ สมัครออนไลน์ 24 ชั่วโมงได้ที่ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
✅ สอบถามเพิ่มเติม โครงการบัณฑิตศึกษา 026653555 ต่อ 2391
– คุณภาคภูมิ (081 738 9490)
– ผศ.ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ (081 751 8298)
– ผศ.ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข (081 734 8175)
– ผศ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง (061 386 1803)
– คุณศศิพร (065 165 3333)