ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชี รับฟังการบรรยายพิเศษ “รู้ทันภาษี แบบเต็มคาราเบล”

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “รู้ทันภาษี แบบเต็มคาราเบล” แล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสสำคัญ..!! ได้ทั้งความรู้ และชั่วโมงกิจกรรมแบบจัดเต็ม ในหัวข้อ “CERTIFICATION OF PROFESSIONAL – ORIENTED SKILL FOR TAX SPECIALIST AND UP-SKILL TO WINNING AGE OF GLOBAL DISRUPTION ” ภายใต้โครงการนักบัญชีคุณภาพครั้งที่ 7 โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์และปฏิบัติงานจริง นำทีมโดย อาจารย์ดูรณี สุขโชคสุวรรณ ผู้อำนวยการ Tax Skill Academyอาจารย์อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ ที่ปรึกษา Tax Skill Academy อาจารย์ธนากร ตันติกาญจน์ อาจารย์ยุพา วิเศษพานิช และอาจารย์รวีภัทร์ กลางสาทร ระหว่างวันที่ 4-5 และ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
สนใจเข้าร่วม Up Skill ได้ที่ >> https://forms.gle/Tkmzc8iqAzdf9LvHA
>>>>สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มกราคม 2566 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม <<<< นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน ชั้นปีที่ 3 และ 4
หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่าน หรือ กำลังเรียนในรายวิชา การภาษีอากร และ การวางแผนภาษี
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี พี่อุ้ม และ พี่นก โทร.02-665-3555 ต่อ 2341