ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ชำระค่าทำเนียม (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ชำระ)ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2566  ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านจะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารในระบบรับสมัครใหม่อีกครั้ง