ข่าวกิจกรรม

การประกวด MISTER MISS & MISS QUEEN BUSINESS 2023 FRESHMEN & BEAUTYCONTEST 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประกวด MISTER MISS & MISS QUEEN BUSINESS 2023 FRESHMEN & BEAUTYCONTEST 2023 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งการประกวดได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ ฤกษ์จิรัฐติกาล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่เบเกอร์รี่ และดำรงตำแหน่งอุปนายก สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร คุณวราพร ละมูลตรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) คุณนนวัฒร์ เตชะสีห์นนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทร่าบิวตี้กรุ๊ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านความงาม ไทร่า คลินิก Tyra Clinic (ไทร่า คลีนิค) คุณศศิ สินทวี / Miss Model Thailand 2019 / Miss Earth Thailand 2014 / มิสอินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2015 คุณจิรัชยา สุขอินต๊ะ ตำแหน่ง รองอันดับ 1 Miss Grand Thailand 2018 คุณภูษณุ วงศาวณิชชากร นักแสดงและศิษย์เก่าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะกรรมการตัดสิน และผลประกวดมีดังนี้ MISTER POPULAR VOTE : M02 นาย นัธทวัฒน์ สว่างอารมย์ สาขาวิชาการบัญชี MISS POPULAR VOTE : S07 นางสาว สลิลทิพย์ บัวดารา สาขาวิชาการตลาด MISS QUEEN POPULAR VOTE : Q01 ณัฐธิลดา ใจตรง สาขาวิชาการจัดการ MISTER BUSINESS 2023 : M02 นาย นัธทวัฒน์ สว่างอารมย์ สาขาวิชาการบัญชี 1st Runner up MISTER BUSINESS 2023 : M01 นาย ภัทรพนธ์ สมญา สาขาวิชาการตลาด 2 nd Runner up MISTER BUSINESS 2023 : M06 นาย พรชัย ธะประวัติ สาขาวิชาการตลาด MISS BUSINESS 2023 : S07 นางสาว สลิลทิพย์ บัวดารา สาขาวิชาการตลาด 1st Runner up MISS BUSINESS 2023 : S05 นางสาว ณัฏฐพร โพธิสาร สาขาวิชาการตลาด 2 nd Runner up MISS BUSINESS 2023 : S06 นางสาว ณัฏฐณิชา พละบุญ สาขาวิชาการตลาด MISS QUEEN BUSINESS 2023 : Q01 ณัฐธิลดา ใจตรง สาขาวิชาการจัดการ 1st Runner up MISS QUEEN BUSINESS 2023 : Q03 เอวิตรา ประเสริฐสิริสิทธิ์ และ 2nd Runner up MISS QUEEN BUSINESS 2023 : Q02 ภูเกษม บวรทวีคุณ สาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ