ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์