ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558

 

ปัจฉิม ปีการศึกษา 58-01

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบผู้ประกอบการ  ดาวน์โหลดคลิ๊ก !