ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าทดสอบวัดความรู้หลังเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าทดสอบวัดความรู้หลังเรียนปรับพื้นฐาน 
ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.

  • นักศึกษาที่เข้าทดสอบโดยใช้ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกที่นี่
  • นักศึกษาที่เข้าทดสอบโดยใช้ห้อง R203 ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกที่นี่