ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและและเลขที่นั่งสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026653555 ต่อ 2307 (พี่จื้อ)