ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี…ให้มีโอกาศทางการศึกษา โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ […]

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. […]

ประกาศสำหรับนักศึกษาปี 1 ประจำปี 2563 (4 ปี ภาคปกติ) ขอยกเลิก และลงทะเบียนขอคืนค่าลงทะเบียน

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระคร ขอแจ้งประกาศยกเลิก และคืนค่าลงทะเบียน […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน์) และวิดีโอ 21 EP.

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 […]

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ปี 2563 เรื่องแจ้งรายชื่อทำบัตรนักศึกษา และรับบัตร วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

#dek63 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรนักศึกษาและรับบัตร ⚡️⚡️ ▶️ รายชื่อนักศึกษา […]

กยศ. แจ้งกำหนดการสำหรับการยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ […]