เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ […]

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทักท้วงรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง และทักท้วงแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอังคารที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 โควตารอบที่ 1

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี […]

แจ้งกำหนดการ (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษษที่ […]

(JOB) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 […]

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิ ม.3 โควตารอบที่ 1

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิ […]

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 3 ทุน

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 3 […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการผูกเลขบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคเพื่อการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]