การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานวางแผนและพัฒนา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว […]

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการบัญชี

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา รอบที่ 2 และ รับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา รอบที่ 2 และ […]

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจร้านค้าภายในโรงอาหาร อาคาร 90 ปี ห้องอาหารพระนครคิทเช่น และร้านถ่ายเอกสาร

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจร้านค้าภายในโรงอาหาร อาคาร […]

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างหนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งอาจารย์) ครั้งที่ […]

สาขาวิชาการบัญชี รับฟังการบรรยายพิเศษ “รู้ทันภาษี แบบเต็มคาราเบล”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ […]

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ […]

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และวันสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ข้อเขียน/สัมภาษณ์) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และวันสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว […]