แบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียว…คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 ระดับปริญญา ตรี : รอบที่ 1 โควตา 1 และ Portfolio 1 (ไม่ผ่านระบบ Tcas) วุฒิ ปวช. ปวส. ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. วุฒิ ม.3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่เข้าร่วม Tcas (ไม่ว่าติด หรือยังไม่ติด ก็สมัครได้) […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (หญิง) […]

ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสาร ปี 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการร้านค้าภายในโรงอาหารอาคาร 90 ปี […]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือก (ประเภทอาหารตามสั่ง)

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง “ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก” ด้วยคณะบริหารธุรกิจ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 9 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) […]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อดังประกาศ ต้องมารายงานตัว […]

ขอเชิญข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ “สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ […]

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารตามสั่ง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารตามสั่ง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ […]

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2566 […]