สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาแยกตามแขนงวิชา รหัส 62

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแยกแขนง สาขาวิชาการบัญชี รหัส 62 รายชื่อ […]

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ให้เขตปลอดบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง […]

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี […]

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร

Posted Posted in ข่าวประกาศ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร […]

แจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ควาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแจ้งกำหนดการสำหรับการแจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ควาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา […]

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน […]

ด่วน!! ขอความร่วมมือบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ด่วน!! ขอความร่วมมือบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ […]