คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศแนบ ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน […]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศแนบ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ […]

กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ร้าน

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2567 จำนวน […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 6 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : วิชาการ […]

“ขีดเส้นทางสู่การเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ! ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจสำเร็จกับโครงการ Startup Thailand League 2024

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

“ขีดเส้นทางสู่การเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ! ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจสำเร็จกับโครงการ Startup Thailand League […]

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2-2567 จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ […]

แจ้งกำหนดการวัดตัว สั่งจอง ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดตัว สั่งจอง ชุดครุยวิทยฐานะ […]