ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Fast Track สำหรับวุฒิ ปวช.-ปวส. และ ม.6

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Fast Track สำหรับวุฒิ ปวช.-ปวส. และ ม.6 (เฉพาะบุคคลที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Tcas 1-4 ในมหาลัยใด) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2564
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ boonriem.t@rmutp.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม 026653555
– งานทะเบียนต่อ 2303
– งานหลักสูตร ต่อ 230