ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) จำนวน 1 ร้าน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) จำนวน 1 ร้าน

  • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
  • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ห้อง 2210) ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพรนะคร

สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ โทร. 02-665-3555 ต่อ 2106