คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
🔹ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
🔹ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
🔹 อ่านรายละเอียดกำหนดการ (Google Drive) คลิกที่นี่
🎓 การแต่งกายของบัณฑิตที่มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 – 35 คลิกที่นี่