ข่าวกิจกรรม

แนะแนวเชิงรุก X โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่แนะแนวเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร