ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครคนขับรถยนต์ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม 02665 3555 ต่อ 2111 – 2112 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ