ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ ประจำงานทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 2/2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 22 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบุคลากร  026653555 ต่อ 2109