ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานวางแผนและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ โทร. 026653555 ต่อ 2109