ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 2 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา ประจำงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 – 28 มิถุนายน 2566

– สมัครผ่านระบบออนไลน์ : คลิกเพื่อสมัคร
– รายละเอียดการเปิดรับสมัคร : คลิกเพื่ออ่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02 665 3555 ต่อ 2109