ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 8 อัตร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

  • อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  5 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 1 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการเงิน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบุคลากร โทร. 026653555 ต่อ 2109 (วันและเวลาราชการ)