ข่าวประชาสัมพันธ์

[JOB] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15082560 <<