ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

เงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัคร : คลิกที่นี่
ใบสมัคร : คลิกที่นี่