ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานการเงิน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม 1 อัตรา

: รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่
: สมัครผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่
: สอบถามเพิ่มเติมงานบุคลากร 026653555 ต่อ 2109