ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) น้ำเปล่า น้ำอัดลม (ยกเว้นน้ำโหล,น้ำชง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) น้ำเปล่า น้ำอัดลม (ยกเว้นน้ำโหล,น้ำชง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ หรือ
โทร. 02-665-3555 ต่อ 2106

  • รายละเอียดการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม : คลิกที่นี่
  • ใบสมัครการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม : คลิกที่นี่