ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ด้านภาษาอังกฤษ และ ICT

วันสอบที่ 10 – 16 ตุลาคม 2564 : ตรวจสอบรายชื่อ
วันสอบที่ 17 – 23 ตุลาคม 2564 : ตรวจสอบรายชื่อ
วันสอบที่ 5 – 11 ธันวาคม 2564  : ตรวจสอบรายชื่อ

วิธีการเข้าระบบสอบวัดความรู้ก่อนจบการศึกษา : คลิกที่นี่