ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาประพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2562

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี…ให้มีโอกาสทางการศึกษาโดยการบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาประพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

💡คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร