ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาพณิชการพระนคร (ทุนได้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2562

🚩 สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🚩 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ คลิกที่นี่  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
🚩 ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
🚩ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
🚩สัมภาษณ์ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
🚩สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาพร้อมมงคล
🚩 สำหรับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่)
 
สอบถามเพิ่มเติม
☎️ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 02 665 3555 ต่อ 2401 – 4 (ห้อง L303)
☎️ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 02 665 3555 ต่อ 1033
☎️ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02 665 3777 ต่อ 6809