ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (Pfizer) รอบสุดท้าย

นักศึกษา มทร.พระนคร ที่มีรายชื่อเข้ารับวัคซีนเมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ที่ไม่ได้เข้ารับบริการในวันดังกล่าว
และได้แจ้งยืนยันความต้องการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (Pfizer) รอบสุดท้าย


ขอให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (Pfizer) ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. – 14.00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 อาคารหอประชุมราชพฤกษ์
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสอบรายชื่อ : คลิกที่นี่

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
1. นักศึกษาโปรดจดจำหมายเลข HN ของตนเอง (ไฟล์ที่แนบ)
2. นักศึกษาโปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และปากกาสีน้ำเงิน เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียน
3. นักศึกษาควรมาถึงสถานที่บริการฉีดวัคซีนก่อนเวลา 13.30 น.
4. นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ ** จะยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ ขอให้งดการเข้ารับวัคซีนในวันดังกล่าว **
– นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือหายจากการติดเชื้อโควิด-19 น้อยกว่า 1 เดือน (ติดเชื้อหลังวันที่ 25 ธ.ค. 64)
– นักศีกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน
5. นักศึกษาควรเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

การเดินทางมา รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-306-9199

วิธีการเดินทาง
1. การเดินทางโดย BTS (เป็นวิธีที่แนะนำและสะดวกที่สุด)
1) นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2) ใช้ทางออก 3 ที่มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่ง รพ.ราชวิถี)
3) เดินมาตามถนนราชวิถี ตามเส้นลูกศรสีแดงราว 750 เมตร จะผ่าน รพ.ราชวิถี รพ.เด็ก
4) หลังจากนั้นจะผ่านพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และจะพบทางเข้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนอยู่ด้านซ้ายมือ
หากต้องการนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้ใช้ ทางออกที่ 1 แล้วข้ามถนนมาขึ้นวินมอเตอร์ไซด์บริเวณปากซอยโยธีได้
2. การเดินทางมาด้วยรถประจำทาง
สามารถลงรถที่ป้ายฝั่ง รพ.พระมงกุฎ หรือฝั่ง รพ.เด็กก็ได้ โดยเบื้องต้นสามารถใช้บริการรถประจำทางหมายเลข 108, 12, 8, 14, 157, 166, 171, 28, 509, 515, 536, 539 ปอ.พ.25, ปอ.พ.4
หรือหากท่านไม่แน่ใจสามารถนั่งรถประจำทางสายอื่นและลงยังป้ายอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเดินตามลูกศรสีแดงตามข้อ 1
3 การเดินทางมาด้วยรถแท็กซี่ หรือรถส่วนตัว
ต้องไปวนรถหรือผ่านที่อนุสาวรีย์ชัยฯ เพื่อมาฝั่งถนนราชวิถีมุ่งหน้าไปแยกตึกชัย เมื่อผ่านหน้า รพ.เด็ก ให้ชิดซ้าย และเลี้ยวซ้ายเข้าทางประตู 1
หรือเลี้ยวเข้าทางซอยราชวิถี 15 และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าทางประตู 2 หรือ 3 ก็ได้

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในวัน เวลาดังกล่าวได้
ทางมหาวิทยาลัยฯ ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนทุกกรณี และถือเสมือนว่านักศึกษาได้ใช้สิทธิ์วัคซีนไปแล้ว
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถจัดเก็บสิทธิ์วัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามวันเวลานัดหมายให้ได้