ข่าวประกาศ

กิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566

👏👏🎉🎉มาแล้ววววววววจ้า…กับกิจกรรมดีมีรางวัล กับการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง🚀
💰💰 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท ! 💰💰
📌📌 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ
ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy 🌲 เช่น
🍀 นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่
🍀 นวัตกรรมการเกษตร
🍀 นวัตกรรมด้านสุขภาพ
🍀 นวัตกรรมด้านอาหาร
🍀 นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy
❗❗ กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2566 ❗❗
ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง 🔽🔽
Link สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ต่อยอดจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
——————————
**หมายเหตุ :
นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของธนาคารออมสิน และต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น