ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา รอบที่ 2 และ รับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา รอบที่ 2 และ รับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Online – Video Conference (ทางอาจารย์จะติดต่อนักศึกษา) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่