ข่าวกิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Line video call และ Google Meet )โดยมีผู้เข้าสัมภาษณ์ดังนี้ ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบที่ 1 (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.) จำนวน 110 คน ระดับปริญญาตรี ประเภท โควตา รอบที่ 2 (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.) จำนวน 194 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท รับตรง รอบที่ 1 (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.3) จำนวน 9 คน