ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานวิ่งการกุศล ANESSA Summer Run

งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
——————————————————————
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานวิ่งการกุศล ANESSA Summer Run โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 ชั่วโมง
>> สมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/ZYH6Kiหรือแสกน QR Code ได้ที่รายละเอียดตามภาพด้านล่าง
————————————————–—————-
สอบถามข้อมูลโทร 0 2665 3555 ต่อ 2401 (พี่แหม๋ม)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร