ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งกำหนดการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (AstraZeneca) สำหรับบุคลากรที่เข้ารับการฉีควันซีนฯ เข็มที่ 1 กับทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 : วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564
เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 : วันที่ 6 กันยายน 2564
จำนวน 812 คน : ตรวจสอบรายชื่อ

เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 : วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 : วันที่ 11 ตุลาคม 2564
จำนวน 701 คน : ตรวจสอบรายชื่อ

เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 : วันที่ 12 ตุลาคม 2564
จำนวน 629 คน : ตรวจสอบรายชื่อ

เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 : วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เข้ารับ การฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 : วันที่ 14 ตุลาคม 2564
จำนวน 834 คน : ตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับบุคลากรที่ฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 1 กับสำนักงานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564
ทางสำนักงานประกันสังคม จะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับบริการเป็นรายบุคคลผ่านระบบ SMS และ สามารถตรวจสอบการนัดหมายวัคซีนได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หลังจากได้วัคซีนเข็มที่ 1 หรืออยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ให้ งด การเข้ารับวัคซีนตามวันเวลาดังกล่าว และให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อไปยังกองบริหารงานบุคคล เพื่อจะได้ประสานกับทางโรงพยาบาลและแจ้งวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ทราบอีกครั้ง