ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ แจ้งยกเลิกประกาศการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของประกาศ

  • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ การเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (อ่านประกาศ)
  • ประกาศ เรื่อง การเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (อ่านประกาศ)