หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : September 26, 2017

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาทางการตลาด THAILAND DIGITAL 4.0

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560

AUA ทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี !!

การสัมมนาทางการตลาด THAILAND 4.0

โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ

Management Fair 2017

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่หัวข้อสัมมนา “ธุรกิจคิดนอกกรอบ” (วันที่ 4 กันยายน 2560)

สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ ศึกษาดูงานบริษัท Orionhealth

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

เปิดตัว “Marketing Plan Contest โครงการ 10″

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Bali State Polytechnic