หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : July 21, 2018
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รวม 9 คณะ)

คณะบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การสอบคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

น้อมจิต วันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ)

เรื่องรักๆ ต้อง “Yong Love รักเป็นปลอดภัย”

คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการตลาดร่วมกับ บริษัท A.P honda จำกัด จัดประกวดแผนการตลาดเพื่อพัฒนานักศึกษา

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-2562

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศสอบคัดเลือกนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

การตัดสินประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup (ธนาคารออมสิน)โจทย์ประจำเดือนมิถุนายน

ด่วน!!!! ร่วมประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา 20000 บาท