หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : June 19, 2018
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๓/๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ TAX AUDITOR – สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 5 และรับตรงรอบที่ 2

ประกาศแจ้งผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Tcas3 รับตรงร่วมกัน

กำหนดการฝึกซ้อม และ วันพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปฏิทินสำหรับน้องใหม่’บริหารธุรกิจ  เดือนมิถุนายน2561