กระชับความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่ 1 (ประเทศภูฎาน เยอรมัน และจีน)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ […]

(ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนแลกเปลี่ยน) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประกาศขยายเวลารับสมัครทุกแลกเปลี่ยน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา […]

(กยศ./กรอ.) กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่ กำหนดการผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม คลิกที่นี่ กำหนดการผู้กู้รายใหม่ […]

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม หรือใช้พื้นที่เพื่อติวสอบกับเพื่อนๆ กับ “โครงการเพิ่มพื้นที่ติวเพิ่มพื้นที่ความรู้”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม หรือใช้พื้นที่เพื่อติวสอบกับเพื่อนๆ กับ “โครงการเพิ่มพื้นที่ติวเพิ่มพื้นที่ความรู้” […]

ร่วมประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ในหัวข้อ “รวมพลังคนรุ่นใหม่สร้างถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในรั้วมหาวิทยาลัย […]

โครงการ GSB Startup Academy

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน […]

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ […]