อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ มุ่งเป้าหมายก้าวสู่ Digital […]

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก […]

ป.โท คณะบริหารธุรกิจ จัดเสวนาวิชาการนักบริหารไทย ยุคThailand 4.0 พร้อมศึกษาดูงานพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ป.โท คณะบริหารธุรกิจ จัดเสวนาวิชาการนักบริหารไทย ยุคThailand 4.0 […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อวันที่ […]

ประกาศแจ้งกำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ปฏิทิน 1_62 ผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ ตั้งแต่บัดนี้ – […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง (ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา […]