คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ หวังปั้นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานระดับคุณภาพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ หวังปั้นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานระดับคุณภาพ เมื่อวันที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 […]

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี) […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 […]

“โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

“โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7” […]

ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพจัดทำหนังสืออนุสรณ์ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี เทียบโอน (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) และ นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 💥ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ของนักศึกษา […]

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาปัญหาการตลาด ในหัวข้อ”Talad Gen Z รู้ให้ดีก่อนลงมือทำ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาปัญหาการตลาด ในหัวข้อ”Talad […]