พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ […]

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ […]

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 ก.ย.-5 ต.ค. 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]

ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจร่วมส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานพัฒนา มทร.พระนคร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวางแผน

กองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานสำหรับพัฒนา มทร.พระนคร รางวัลคิดอย่างสร้างสรรค์ […]

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ […]

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

คณะบริหารธุรกิจสร้างความเข้มแข็งฐานรากธุรกิจ จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กระทรวงพาณิชย์ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจตอบรับนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กระทรวงพาณิชย์ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ คณะบริหารธุรกิจให้ความสำคัญการสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลจึงร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี […]