ประกาศแยกแขนงรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 59

ประกาศแยกแขนงรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 59

  1. แขนงวิชาการบัญชีการเงิน จำนวน 4 ห้อง
  2. แขนงวิชาการบัญชีบริหาร จำนวน 2 ห้อง
  3. แขนงวิชาการสอบบัญชี จำนวน 2 ห้อง

Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Continue Reading →