โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ : SEAM ณ สถาบันคานาอาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ : SEAM ณ สถาบันคานาอาน […]

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควันวาน พณิชยการพระนคร” 59

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควัน วาน […]

ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล งาน “โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มทร.พระนคร ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล […]

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรตาฐานอาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนเซ็นทรัล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี ผู้ดูแลและประสานงานโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัล […]