โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2560

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและของบประมาณจากวช. พศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกว่า 30 คน ณ TH Beach หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิก รับชมภาพเพิ่มเติม

ด่วน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

************* รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ *************

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ประเภทโควตา(งาน 12 ปีRMUTP) ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

สามารถดูรายชื่อได้ที่ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ประเภทโควตา(งาน 12 ปีRMUTP) ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย24012560_0001

ตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัย

ตัวอย่างการเขียนรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา