ข่าวประกาศ

ทุนดีบอกต่อ!! คณะบริหารธุรกิจ รวมทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ของดีบอกต่อ!! รวมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่ต้องชำระคืน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาภายใน (ทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) และ ทุนการศึกษาภายนอก (ทุนการศึกษาจากบริษัทต่างๆ มูลนิธิ และหน่วยงานอื่นๆ)
2. ทุน กยศ. (กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา) และกรอ. (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต)

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
โทร 026653555 ต่อ 2401
ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร