ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564