ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา Content Creator อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา Content Creator อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้าน Content Creator ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้เท่าทันและปรับตัวให้เข้ากับสื่อสมัยใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนอส พิชญะ มีพัฒนะ (โคจอน) Youtuber ช่อง COJOHN เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมทั้งหมด : คลิกที่นี่