ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิธีไทย ประจำปี 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิธีไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์ รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโต ถวายพระ” โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระรูปหล่อ พระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระรูปหล่อพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ ขอพรผู้อาวุโส ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ