ข่าวกิจกรรม

นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร มอบงบประมาณสนับสนุน โครงการค่ายอาสาปันสุขเพื่อน้องในชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน จ.กาญจนบุรี

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สนับสนุนงบประมาณ จัดค่ายอาสาปันสุขเพื่อน้องในชนบท
เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 คุณจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สนับสนุนงบประมาณจำนวน 25,000 บาท แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อจัดทำโครงการค่ายอาสาปันสุขเพื่อน้องในชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2565 ซึ่งงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวจะนำไปซื้อ สีน้ำมัน อุปกรณ์ทาสี อาทิเช่น ลูกกลิ้งทาสี แปรงทาสี ถุงมือ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ชั้น 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ