ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน (เรียนปรับพื้นฐาน) นักศึกษาใหม่ ปี 2567

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” (เรียนปรับพื้นฐาน) นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2567 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร จัดโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร