ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คุณจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด นำโดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณน็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัดและบริษัทในเครือ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน โดยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิตสายไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ร่วมถึงร่วมพูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่อยู่บริเวณใกล้กับโรงงานต่อไป ณ บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา