ข่าวประกาศ

เชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน (ระยะที่ 2)

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางสีทอง ชั้น 2 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม :https://docs.google.com/…/1SYALjkUkUCg63C0P-J…/edit
สอบถามเพิ่มเติมงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ โทร. 026653555 ต่อ 2307