ข่าวประกาศ

แจ้งกำหนดการวัดตัว สั่งจอง ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดตัว สั่งจอง ชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง R101 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เวลา 10.00 – 12.00 น.
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการเงิน
 • เวลา 13.00 – 15.00 น.
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด