ข่าวกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (Online & On-Site)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (Online & On-Site) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร เทียบโอน 4 ปี ซึ่งบัณฑิตจบใหม่จะต้องเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในโลกปัจจุบันและสามารถเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตเพื่อก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและก่อให้เกิดความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต
ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร บรรยายพิเศษผ่านคลิปวีดีโอในหัวข้อ “สานสัมพันธ์ พี่น้อง พพ.” อีกทั้งยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Future Career Inspiration-Open your heart to New Opportunity และเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ งามขจรวิวัฒิน์ คุณนภภัค ไพรพฤกษ์ และ คุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร