ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นจุฑา กุลดิถี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด กับการเป็นผู้ประกอบการระดับ Start-up Incubations

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นจุฑา กุลดิถี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เป็นผู้ประกอบการ ระดับ Start-up Incubations ในการสร้างผลิตภัณฑ์ Boku (วิปโฟมอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวด NIA start up Thailand league 2023 รอบ DEMO DAY จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับทุนจาก UBI ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร – Rmutp Ubi เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
🛎สามารถสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ Facebook : Boku pet ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง https://www.facebook.com/profile.php?id=100090949196342
☎️ เบอร์โทร : 0650181135
📲 Line : @007Emjemz