ข่าวประกาศ

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หรือโทร. 026653555 ต่อ 2303-4
กำหนดการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่