ข่าวประกาศ

ขยายเวลาการเปิดเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาเปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร / เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (เพิ่มเติม) สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ หรือโทร. 026653555 ต่อ 2107 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่งานพัสดุระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่