ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อดังประกาศ ต้องมารายงานตัว พร้อมทั้งปรุงอาหารให้กับคณะกรรมการทดลองชิมอาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยเจ้าของสถานประกอบการต้องนำวัตถุดิบ อุปกรณ์  ภาชนะ และของใข้ต่างๆ มาด้วยตนเอง อ่านประกาศ >> คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทรัพย์สิน โทร . 02 665 3555 ต่อ 2106